Eucryphia nymansensis 'Nymansay' (x)

Eucryphia nymansensis 'Nymansay' (x)