Liriodendron tulipifera 'Integrifolium'

Liriodendron tulipifera 'Integrifolium'